Kontakt MENiN

Ansvarlig for den daglige driften er: Sentralstyret.
Kontakt på mail: info@menin.no
Postadresse: M.E. Nettverket i Norge, Postboks 692 Sentrum, 5807 Bergen

KONTAKTPERSONLISTE:
Både hverdager og helligdager kan fremme behovet for å kunne snakke med andre som har kjent sykdommen på kroppen eller har fått føle hvordan den virker inn på familielivet. Styret har derfor utarbeidet en hovedkontaktpersonliste som medlemmene er blitt gjort kjent med flere ganger. I tillegg har disse flere kontaktpersoner de kan henvise videre til ved behov.

Følgende har påtatt seg denne oppgaven i 2014
Foto - Asbjørn Midtun

Kontakter for pasienter:
Svanhild Nordaas tlf. 975 32 026
Siri Agnete Kval tlf. 55 93 20 67 / 95 07 04 06
Oddny Sveen Selbak tlf. 53 74 32 49
Reidar Munkejord tlf. 934 29 358


Kontakter for pårørende:

Carsten Bang Selbak 900 18 527Kontakter for gravide:
Sidsel J. Theisen tlf. 62 41 64 63
Heidi T. Famestad " 67 56 22 39

Kontaktpersoner i lokallag:
Regionslaget i Vestfold-Østfold -Regionsleder for MENiN Vestfold og Østfold er Thor Johannesen.
e-post: buffalopilot@gmail.com Telefon: 930 51 221 - møter og sosiale treff
MENiN - avd. Region Vestfold og Østfold
Fykeslaget i Hordaland - Ta kontakt med kontoret : kontor@menin.no se også her- MENiN - avd. Hordaland.

Lokallaget på Haugalandet - Kontaktperson: Anne Margrethe Østensjø tlf. 52 83 91 73/996 45 269 eller mail: anmaoest@gmail.com - møter og sosiale treff finner du her - MENiN - avd. Haugalandet
Lokallaget i Mo i Rana - Kontaktperson: Tanja M. Andersen
Tlf. 402 00 428 e-post : tanja.andersen74@gmail.com

Du finner alle møter og kurs her - Møter / Kurs

Ansvarlig for MENiNs nettside - Asbjørn Midtun - info@menin.no