På et ekstraordinært årsmøte høsten 2017 vedtok frammøtte medlemmer at M.E. Nettverket i Norge skulle avvikles. Bakgrunnen var manglende interesse eller muligheter blant medlemmene til å la seg velge til sentrale eller lokale tillitsverv eller påta seg andre essensielle oppgaver i organisasjonen. Manglende nyrekruttering ble dermed avgjørende for at over 26 års drift måtte avrundes.

Planlagte oppgaver ble gjennomført ut året.
Fra og med 2018 er det kun en del administrative forpliktelser som vil videreføres en periode. Det er derfor ikke lenger mulig å melde seg inn i organisasjonen.


Dersom du ønsker å komme i kontakt med frivillige i organisasjonen, så send en mail til info@menin.no. Du kan også legge igjen ditt navn og telefonnummer på svareren til tlf 901 08 891 så ringer vi tilbake når vi har anledning.