Skjema- bestill medlemsinformasjon

På et ekstraordinært årsmøte høsten 2017 vedtok frammøtte medlemmer å avvikle M.E. Nettverket i Norge etter over 26 års drift.
Bakgrunnen for vedtaket var manglende interesse eller muligheter blant medlemmer til å stille til sentrale eller lokale valg eller påta seg andre viktige, frivillige oppgaver i organisasjonen.
Alle planlagte aktiviteter ble gjennomført ut 2017.

Fra og med 2018 vil en del administrative forpliktelser fortsatt bli ivaretatt, men ingen personer kan lenger bli medlem i organisasjonen.

Informasjon utarbeidet i M.E. Nettverket i Norge vil heller ikke lenger kunne bestilles.