M.E. Nettverket i Norge får jevnlig henvendelser fra både helsepersonell (inkl. fastleger) og pasienter som ønsker tilsendt relevant medisinsk informasjon om myalgisk encefalopati (ME) / kronisk utmattelsessyndrom (CFS) som kan komme til nytte i primærhelsetjenesten. På denne bakgrunn inngikk vi et samarbeid med Dag Gundersen Storla senhøstes 2013 for å utarbeide et informasjonshefte for fagpersoner i primærhelsetjenesten.

Dag Gundersen Storla er dr. med. og spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer.

Heftet kan ikke lenger bestilles hos M.E. Nettverket i Norge.