Du finner bestillings skjema nederst på siden.
M.E. Nettverket i Norge får jevnlig henvendelser fra både helsepersonell (inkl. fastleger) og pasienter som ønsker tilsendt relevant medisinsk informasjon om myalgisk encefalopati (ME) / kronisk utmattelsessyndrom (CFS) som kan komme til nytte i primærhelsetjenesten. På denne bakgrunn inngikk vi et samarbeid med Dag Gundersen Storla senhøstes 2013 for å utarbeide et informasjonshefte for fagpersoner i primærhelsetjenesten.

Dag Gundersen Storla er dr. med. og spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer.

Vi håper at heftet kan komme til nytte og dermed styrke en positiv kontakt mellom pasient og de fagpersonene som skal ivareta deres omsorg i hverdagen.


Heftet sendes gratis til fagpersoner.
Andre kan få dette tilsendt til kostpris, kr.30,-

Informasjonspakke til lege

PRIS (inkl. porto) 30,- til ME- berørte / gratis til fagpersoner
*
*
*
*
*
*