Rapport: Mestring gjennom gruppearbeid. Mestringsgrupper for ME-pasienter.

Rapporten kan ikke lenger bestilles hos M.E. Nettverket i Norge.

Prosjektet mottok midler i 2001/2002 til å utarbeide tilpassede samtalegrupper for ME-pasienter. Sammendrag av dette prosjektet kan leses i Extrastiftelsen sitt bibliotek/arkiv.