Ventetid ME-utredning

Kilde NRK: liste er oppdatert 24.7.2015

Oslo universitetssykehus, Aker: 65 veker
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet: 50 veker
Haukeland universitetssjukehus: 50 veker
Akershus universitetssykehus: 16 veker
Helgelandssykehuset: 20 veker
Lovisenberg Diakonale sykehus: 15 veker
Molde sjukehus: 28 veker
St. Olavs hospital: 24 veker
Sykehuset i Vestfold: 52 veker
Sykehuset Namsos: 12 veker
Sykehuset Telemark: 52 veker
Sykehuset Østfold: 68 veker
Sørlandet sykehus: 15 veker
Vestre Viken, Drammen sykehus: 44 veker
Namsos tilbyr utredning av mistenkt ME - ukjent ventetid