Universitetssykehuset i Tromsø, Tverrfaglig CFS/ME-team

Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk
Poliklinikken gir tilbud om tverrfaglig utredning og behandling til personer med nakke/rygg- og muskel/skjelettplager, samt personer med mulig CFS/ME.

Les mer her - UNN
Her ved UNN har vi kurstilbud til pasienter med CFS/ME og deres og pårørende.
Du kan lese om kurset - Her

Datoer for kurs i 2017: Pasientkurs 1-3. februar, 1-3. mars, 29.-31.mars og 7-9. juni.
Kurskatalog for pasienter - lms_kurskatalog_pasient_cfsme_nord.docx
Pårørendekurs er 15. februar, 15. mars og 3. mai.
Kurskatalog for pårørende - lms_kurskatalog_p_r_rende_cfsme_unn.docx