Rehabiliteringstilbud i Nord-Norge og litt fra resten av landet: CFS/ME

Her presenteres tilbud i spesialisthelsetjenesten for personer med CFS/ME, samt annen aktuell informasjon.
CFS/ME er forkortelse for kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati. Det kliniske bildet ved CFS/ME domineres av en opplevelse av fullstendig utmattelse (økt trettbarhet eller energisvikt). De fleste har en rekke andre symptomer i tillegg. De regionale helseforetakene skal sikre adekvat tilbud om diagnostikk, behandling og rehabilitering, herunder tilbud om lærings og mestringskurs til pasienter med CFS/ME. Les mer på - Helse Nord