ME/CFS - Utredning av alvorlig syke


CFS/ME Utredning av alvorlig syke

Et nasjonalt tilbud til CFS/ME‐ pasienter som er for syke til å utredes og behandles poliklinisk

Oslo universitetssykehus HF Medisinsk klinikk CFS/ME-Senteret Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Vedlegg til henvisningen: kopi av journaler og epikriser, Navn og direktenummer henvisende lege og evt på ansvarlig i kommunen.
Transport til og fra oppholdet organiseres av avdelingen.
Henviser og involverte faggrupper kan ringe: 23033101, eller ekspedisjonen på CFS/ME senteret 23033105. Ved praktiske spørsmål rundt innleggelsen, ring: 23034861
Oppmøtested:
Aker sykehus Trondheimsveien 235 Enhet for rehabilitering, OUS bygg 11, 2. etg