ME/CFS-senteret ved Oslo universitetssykehus

CFS/ME-senteret på Aker sykehus
Den polikliniske tjenesten er regions​dekkende for helseregion Sør-Øst og tar imot kompliserte tilfeller for en "second opinion".
Fullstendig utredning for CFS/ME må være utført, og pasienten må være vurdert med tanke på CFS/ME i både første- og andrelinjetjenesten for at søknad til senteret skal bli akseptert. Oppmøtested Aker sykehus, bygg 6, 4
Tilbudet om innleggelse på sengepost er​​​ landsdekkende. Målgruppen er pasienter med CFS/ME som ikke klarer å komme seg til poliklinisk utredning.
Se mer her : M.E. Senteret

Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME
Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME ved Oslo universitetssykehus omfatter både barn, unge og voksne.
Tjenesten utgår fra CFS/ME- senteret som tar seg av pasienter over 18 år, og CFS/ME teamet ved Barneavdeling for nevrofag som har ansvaret for barn og unge. Kompetansetjenesten baserer seg på den samlede kompetansen, og drives etter kravene i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Utredning
Her finner du en generell oversikt over utredning og henvisning av barn og voksne med CFS/ME
Hvem kan diagnostisere voksne med CFS/ME
Fastleger som er spesialister i allmennmedisin og har kunnskap om CFS/ME skal kunne utrede og sette CFS/ME diagnose.
Ved behov kan pasienten henvises til sitt lokalsykehus for nærmere utredning.

Fagnettverk om rehabilitering ved CFS/ME
Fagnettverk for ergoterapeuter
Kontaktoversikt over ergoterapeutene i fagnettverket
Litt om fagnettverket
Kompetansetjenesten har flere ganger holdt nettverkskonferanser for fagpersoner ved Rehabiliteringsinstitusjoner. Det ble også opprettet en arbeidsgruppe hvor hensikten var å se nærmere på evaluering av rehabiliteringstilbud og vurdere muligheten for felles evalueringsverktøy også med tanke på forskning.


Oppdatert November 2016