Enhet for kronisk utmattelse syndrom (CFS/ME) hos barn og ungdom, Oslo universitetssykehus

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) hos barn og ungdommer (under 18 år) er et satsningsområde for Kvinne-/barneklinikken. Etter oppdrag fra Helsedirektoratet har vi ansvaret for nasjonal kompetanseheving og -spredning i forhold til denne pasientgruppen. Virksomheten har tre hovedområder: Klinikk, forskning og formidling/kompetansespredning.
Kontakt oss.: Telefon 23 07 00 76 Telefaks 23 07 00 75
Åpningstider Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet Inngang E1 Kvinne/barn
Enheten har 11 ansatte og ledes av Vegard Bruun Wyller

Ungdommer med mistanke om kronisk utmattelsessyndrom kan henvises til Barnemedisinsk avdeling for tverrfaglig utredning. Vi mottar henvisninger fra alle andre barneavdelinger i Norge, og fra privatpraktiserende spesialister i pediatri.

Før pasientene kommer til oss må det være gjennomført en tilstrekkelig grundig rutineutredning. Vi har en kapasitet på én ny pasient hver uke. Ventetiden er for tiden (01.01.2011) ca. seks måneder.

Ved Barnemedisinsk avdeling tas pasientene imot til et dagsopphold på dagposten etter et standardisert, tverrfaglig utredningsprogram. Målet med dette oppholdet er å:

Stille en endelig diagnose
Utrede hvilke disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer som er særlig viktig for den enkelte pasient
Gi råd om behandling

Pasienter med lang reisevei får tilbud om overnatting på pasienthotellet. Pasienter med svært dårlig funksjonsnivå (permanent sengeliggende) innlegges i avdelingen.

Oppfølging
Pasientene får tilbud om poliklinisk kontroll etter 6 måneder. Det gis også tilbud om lærings- og mestringskurs for pasienter, foreldre, søsken og representanter fra lokalt helseapparat. Dette kurset gjennomføres i nært samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved Oslo universitetssykehus.

Øvrig oppfølging ivaretas av henvisende instans i samarbeid med primærhelsetjenesten.

Faglige nettverk
Det er nylig etablert et nettverk av barneleger med spesiell interesse for kronisk utmattelsessyndrom. De aller fleste barneavdelinger i Norge er representert. Det arbeides med å danne tilsvarende nettverk for andre grupper av helsepersonell.

På Familienettet.no finnes et eget forum hvor barn/unge med CFS/ME kan snakke sammen. Se mer her