Én dør inn -
Behandlingslinje for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom (CFS) / myalgisk encefalomyelopati (ME)
Mål for behandlingslinjen: Bedret livskvalitet
• En dør inn - samordnet diagnostikk og målrettede undersøkelser
• Raskere diagnostisering, og raskere tiltak
• Forutsigbarhet i helsehjelpen
• Koordinerte tjenester, internt og eksternt
• Standardiserte utredningsverktøy
• Lett tilgjengelig og samordnet informasjon, for pasienter,
pårørende og helsepersonell