En dør inn for ME-pasienter - Helse Bergen

Opptil 800 menneske har diagnosen kronisk utmattingssyndrom (CFS/ME) i Helse Bergen sitt opptaksområde. Haukeland universitetssjukehus vil no samle kompetansen som gjeld denne pasientgruppa.
Tekst - Ragnhild Dårflot Olsen, Haukeland universitetssjukehus
Les mer her
Nevrologisk post 1
Telefon: 55 97 50 50 / 55 97 50 51
Besøksadresse: Gamle hovudbygg
Dagposten har en overlege, to assistentlegar, 4,5 sjukepleiarar og et nært samarbeid med fysioterapeutar, sosionom og ergoterapeut.
Fra Helse Bergen sin side:
" Vi diagnostiserer pasientar for nevrologiske lidingar som MS, ALS, muskelsjukdom, polynevropati, søvnproblem og kronisk utmattingssyndrom m.m,"
Les mer her - Nevrologiskavd. post 1.
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)
Fra Helse Bergen sin side:
"Avdelinga vår gir tilbod til pasientar med samansette rehabiliteringsbehov etter sjukdom eller skade.
inngang
Vi organiserer arbeidet i tverrfaglege team som samarbeider nært med pasient og pårørande. Våre 175 medarbeidarar gjer det dei kan for at rehabiliteringsprosessen skal gå godt og at resultatet for den einskilde pasient skal bli tilfredsstillande"
Les mer her - AFMR

Kontakt oss Telefon 05300 Telefaks 55 91 84 01 postmottak.rehab@helse-bergen.no
Postadresse Avdeling fysikalsk med. og rehab. Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1
5021 BERGEN
Besøksadresse: Nordåsgrenda 4. 5235 Nordås

Poliklinikken arrangerer lærings- og meistringskurs for pasientgruppen les mer her: mestringskurs_me_generell_info.pdf

Se også denne siden - Møte med fagpersoner i Helse-Bergen