CFS/ME-utredning ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Nytt tilbud om CFS/ME-utredning ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Avdeling for Fysikalsk rehabiliteringsmedisin ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen er nå klar til å ta imot henvisninger for utredning av CFS/ME innenfor Raskere tilbake. Pasienter i hele Helse Nord-regionen kan henvises.
Fra Helse Nord sin side:
"Dette dreier seg om pasienter som står i fare for sykemelding eller er sykemeldte grunnet et utmattelses-symptombilde. Avdelingen kan også ta imot henvisninger på pasienter som står på arbeidsavklaringspenger, og som har en motivasjon til tilbakeføring til arbeid. Tidlig utredning/avklaring hos denen pasientgruppen har vist seg å halvere sykdomstiden (Gardia-studiet fra Haukeland Bergen). Samtidig kan de som får ekskludert ME-diagnosen få adekvat behandling for sin utmattelse."
Henvisninger merkes: "Raskere tilbake" og sendes:
Elektronisk - Henvisningsenheten. Avd.: Fysikalsk rehabiliteringsmedisin, Seksjon: Raskere tilbake.
Post - Helgelandssykehuset Sandnessjøen, Henvisningsenheten, PB 613, 8801 Sandnessjøen.
Kontakt - Ved spørsmål, ring prosjektleder Ann Merete Brevik: 750 65106 / 907 17947
Les mer her - Helgelandssykehuset